hachettefle

Inspire Jeunes

Inspire Jeunes kurs dla szkół średnich

Seria wydawnicza

Inspire Jeunes

Inspire Jeunes to nowoczesny kurs języka francuskiego dla liceum, technikum i szkoły branżowej. Podręcznik odpowiada na potrzeby współczesnej młodzieży, proponuje angażujące uczniów zadania, które służą częstym interakcjom, pozostawiają czas na refleksję nad językiem, ewaluację i samoocenę. Aktualne informacje kulturowe rozwijają wiedzę o Francji i krajach frankofońskich.

Kurs składa się z 4 tomów, obejmujących 2 poziomy zaawansowania językowego – od A1 do A2+ wg ESOKJ. 

Inspire Jeunes realizuje podstawę programową III.2.0 dla drugiego języka obcego uczonego od podstaw w szkołach ponadpodstawowych.

MOCNE STRONY SERII INSPIRE JEUNES:

  • nowoczesna koncepcja podręcznika rozwija zaangażowanie i autonomię ucznia w procesie uczenia się
  • przejrzysta budowa rozdziałów i lekcji ułatwia przyswajanie treści leksykalno-gramatycznych i kulturowych
  • podejście zadaniowe stwarza wiele okazji do aktywnego uczenia się języka, mediacji i współpracy
  • urozmaicone ćwiczenia do systematycznej pracy i zapewniają harmonijny rozwój wszystkich umiejętności językowych
  • polska adaptacja opracowana dla ucznia początkującego (polecenia i komentarze gramatyczne w j. polskim, słowniczek francusko-polski) 
  • praktyczny dostęp do nagrań audio w telefonie
  • podręcznik interaktywny dla ucznia i nauczyciela na platformie ehachettefle.com

Multimedialna prezentacja serii Inspire Jeunes

Inspire Jeunes - nowy kurs języka francuskiego dla szkół średnich
Poznaj Inspire Jeunes

Zobacz, jak motywować licealistów do nauki języka francuskiego.

Co wyróżnia Inspire Jeunes w ofercie podręczników szkolnych? Czym zachęci, zmotywuje i zainspiruje młodzież do nauki języka francuskiego?

Podręczniki Inspire Jeunes z rekomendacją MEN

Broszura informacyjna i fragmenty

Dostępne poziomy

Opis

Inspire Jeunes 1 to nowoczesny podręcznik do nauki języka francuskiego w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej. Podręcznik jest adresowany dla uczniów rozpoczynających naukę języka. Pierwszy tom przeznaczony jest na ok. 60 godzin zajęć i doprowadza do poziomu A1.1 wg ESOKJ.

Kurs motywuje poprzez ciekawe, aktualne tematy odnoszące się do życia codziennego i szkolnego. Interesujące materiały tekstowe i ikonograficzne wprowadzają informacje kulturowe dotyczące Francji i krajów frankofońskich. Częste odwołania do realiów polskich wzmacniają świadomość kulturową ucznia.

Podręcznik Inspire Jeunes 1 wyróżnia się czytelną, przejrzystą budową, która ułatwia licealistom poznawanie i przyswajanie nowych treści językowych i kulturowych. Podręcznik zawiera 4 rozdziały. Rozdział zawiera 3 lekcje ogólne, w których wprowadzany jest nowy materiał leksykalno-gramatyczny wraz z ćwiczeniami komunikacyjnymi. Dodatkowo, w każdym rozdziale uwzględniono część na utrwalenie słownictwa Lexique et communication oraz część gramatyczną Grammaire et verbes. Rozdział kończy część Technique pour… w której uczniowie utrwalają nabyte kompetencje językowe i rozwijają umiejętność mediacji. Na ostatnich 2 stronach rozdziału Bilan weryfikuje poziom umiejętności językowych.  

W aneksach książki opracowano materiały podsumowujące, które wzmacniają autonomię ucznia w procesie nauki. Kompendium gramatyczne z komentarzem w języku polskim i tabele koniugacyjne pomogą w powtórce gramatyki. Część Précis do phonétique będzie pomocna w nauce wymowy francuskich głosek, nauce akcentu i intonacji. Podręcznik zawiera również słowniczek francusko-polski oraz transkrypcję nagrań. 

Do podręcznika Inspire Jeunes 1 opracowano aż 121 ścieżek audio. Nagrania są w szybkim i łatwym dostępie – do pobrania na komputer ze strony kursu lub w streamingu – odtworzenia w telefonie.

Zeszyt ćwiczeń zawiera zestaw ćwiczeń utrwalających słownictwo, gramatykę, wymowę i ortografię francuską. Sprawdza wszystkie umiejętności językowe. Dzięki zadaniom w części Culture zainteresuje kulturą i cywilizacją francuską i frankofońską.

W ramach kursu Inspire Jeunes zaproponowano również nowoczesne, cyfrowe narzędzia – e-podręcznik dla ucznia i rozbudowany podręcznik interaktywny dla nauczyciela na platformie ehachettefle.com.

Inspire Jeunes motywuje do nauki języka francuskiego od pierwszych lekcji, angażuje każdego ucznia. Rozwija nie tylko znajomość języka obcego, ale również umiejętność uczenia się i współpracy. Nowoczesne, dynamiczne lekcje, dzięki różnorodności proponowanych zadań i ćwiczeń, zainteresują młodzież licealną do nauki języka francuskiego i odkrywania kultury francuskiej i frankofońskiej.

Podręcznik wieloletni Inspire Jeunes 1 został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji i Nauki. Numer dopuszczenia MEiN: 1182/1/2023

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Inspire Jeunes 1

Multimedia online – nagrania audio i wideo [WWW]

Inspire Jeunes 1

Nagrania audio do pobrania [WWW]

Inspire Jeunes 1

Podręcznik - transkrypcja [PDF]

Inspire Jeunes 1

Zeszyt ćw. - transkrypcja [PDF]

Inspire Jeunes 1

Lista słów [EXCEL]

Dla nauczyciela

Inspire Jeunes 1

Broszura informacyjna [PDF]

Inspire Jeunes 1

Podręcznik - spis treści i wstęp [PDF]

Inspire Jeunes 1

Podręcznik - rozdział 4 [PDF]

Inspire Jeunes 1

Zeszyt ćw. - spis treści i wstęp [PDF]

Inspire Jeunes 1

Zeszyt ćw. - rozdział 4 [PDF]

Inspire Jeunes 1

Przewodnik metodyczny i testy
[Kontakt do doradcy]

Inspire Jeunes 1

Podręcznik interaktywny i Parcours digital
[Kontakt do doradcy]

Inspire Jeunes 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

Inspire Jeunes 1

Testy [PDF]

Inspire Jeunes 1

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

Inspire Jeunes 1

Program nauczania [PDF]

Inspire Jeunes 1

Program nauczania [WORD]

Inspire Jeunes 1

Rozkład materiału [WORD]

Inspire Jeunes 1

Rozkład materiału [EXCEL]
Szablon Vulcan

Inspire Jeunes 1

Kryteria oceniania [WORD]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

[ZAPOWIEDŹ – W SPRZEDAŻY OD 25 CZERWCA 2024]

Inspire Jeunes 2 to podręcznik do nauki języka francuskiego w drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej. Drugi tom przeznaczony jest na ok. 60 godzin zajęć i doprowadza do pełnego poziomu A1 wg ESOKJ.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Inspire Jeunes 2

Multimedia online – nagrania audio i wideo [WWW]

Inspire Jeunes 2

Multimedia online – mp3 do pobrania [WWW]

Inspire Jeunes 2

Rozkład materiału [PDF]

Inspire Jeunes 2

Słowniczek - lista słów [Excel]

Inspire Jeunes 2

Podręcznik - transkrypcja [PDF]

Inspire Jeunes 2

Zeszyt ćw. - transkrypcja [PDF]

Dla nauczyciela

Inspire Jeunes 2

Broszura informacyjna [PDF]

Inspire Jeunes 2

Spis treści [PDF]

Inspire Jeunes 2

Podręcznik - rozdział 3 [PDF]

Inspire Jeunes 2

Zeszyt ćw. - rozdział 3 [PDF]

Inspire Jeunes 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

Inspire Jeunes 1

Testy [PDF]

Inspire Jeunes 1

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

Inspire Jeunes

Program nauczania [PDF]

Inspire Jeunes

Program nauczania [WORD]

Inspire Jeunes 2

Rozkład materiału

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

[ZAPOWIEDŹ]

Inspire Jeunes 3 to podręcznik do nauki języka francuskiego w trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej. Trzeci tom przeznaczony jest na ok. 60 godzin zajęć i doprowadza do poziomu A2.1 wg ESOKJ.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Inspire Jeunes 3

Multimedia online – nagrania audio i wideo [WWW]

Inspire Jeunes 2

Podręcznik - transkrypcja [PDF]

Inspire Jeunes 2

Zeszyt ćw. - transkrypcja [PDF]

Dla nauczyciela

Inspire Jeunes 2

Broszura informacyjna [PDF]

Inspire Jeunes 2

Spis treści [PDF]

Inspire Jeunes 2

Podręcznik - rozdział 3 [PDF]

Inspire Jeunes 2

Zeszyt ćw. - rozdział 3 [PDF]

Inspire Jeunes 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

Inspire Jeunes 1

Testy [PDF]

Inspire Jeunes 1

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

Inspire Jeunes 1

Program nauczania

Inspire Jeunes 1

Opinia do programu

Inspire Jeunes 1

Rozkład materiału

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

[ZAPOWIEDŹ]

Inspire Jeunes 4 to podręcznik do nauki języka francuskiego w czwartej klasie szkoły ponadpodstawowej. Czwarty tom przeznaczony jest na ok. 60 godzin zajęć i doprowadza do poziomu A2+ wg ESOKJ.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Inspire Jeunes 4

Multimedia online – nagrania audio i wideo [WWW]

Inspire Jeunes 2

Podręcznik - transkrypcja [PDF]

Inspire Jeunes 2

Zeszyt ćw. - transkrypcja [PDF]

Dla nauczyciela

Inspire Jeunes 2

Broszura informacyjna [PDF]

Inspire Jeunes 2

Spis treści [PDF]

Inspire Jeunes 2

Podręcznik - rozdział 3 [PDF]

Inspire Jeunes 2

Zeszyt ćw. - rozdział 3 [PDF]

Inspire Jeunes 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

Inspire Jeunes 1

Testy [PDF]

Inspire Jeunes 1

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

Inspire Jeunes 1

Program nauczania

Inspire Jeunes 1

Opinia do programu

Inspire Jeunes 1

Rozkład materiału

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602