hachettefle

Alter Ego+

Alter Ego+ seria

Seria wydawnicza

Alter Ego+

Odkryj swoje francuskie alter ego!

Alter Ego+ to kurs nauczania języka francuskiego przeznaczony dla starszej młodzieży i osób dorosłych obejmujący aż 5 tomów i jednocześnie 5 poziomów zaawansowania językowego – od A1 do C1 wg ESOKJ.

Serię Alter Ego+ wyróżnia nowoczesna koncepcja podręcznika i bogactwo treści leksykalnych i gramatycznych. Zastosowane podejście indukcyjne zapewnia stopniową i szybką progresję językową. Nowoczesne materiały – semi autentyczne dla niższych poziomów, autentyczne od poziomu B1, dodatkowe projekty klasowe, informacje kulturowe pozwalają na doskonałe poznanie języka francuskiego i zdobycie wiedzy o kulturze i cywilizacji francuskiej i frankofońskiej.

Bogata obudowa multimedialna stanowi integralną część podręcznika.

MOCNE STRONY SERII ALTER EGO+:

  • nauka języka w ramach 1 serii od poziomu A1 do C1
  • nowoczesna koncepcja podręcznika i bogactwo treści
  • szybka progresja, zrównoważony rozwój czterech umiejętności językowych
  • ciekawe i bogate treści kulturowe i cywilizacyjne o Francji i krajach frankofońskich
  • ewaluacja DELF zintegrowana z podręcznikiem
  • nagrania audio i wideo dostępne online w aplikacji MEDIA+
  • ćwiczenia interaktywne na platformie Parcours digital

Dostępne poziomy

Opis

Alter Ego+ 1 to kurs języka francuskiego przeznaczony dla osób początkujących, które chcą szybko nauczyć się podstaw komunikacji oraz zdobyć podstawową wiedzę o kulturze i cywilizacji francuskiej.

Poziom 1 przygotowuje ucznia do egzaminu DELF na poziomie A1 i wprowadza do poziomu A2. Materiał zawarty w podręczniku Alter Ego+ 1 umożliwia realizację kursu językowego trwającego ok. 120 godzin lekcyjnych.

Podręcznik Alter Ego+ 1 składa się z 9 rozdziałów poprzedzonych rozdziałem wprowadzającym – Dossier 0 dla osób zupełnie początkujących. Każdy rozdział zawiera 3 kompletne lekcje, poprzedzone lekcją cywilizacyjną “Carnet de voyage”, dodatkowymi ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi “S’exercer”. Rozdział kończy ewaluacja typu DELF. W aneksach zamieszczono ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne, słownictwo zebrane tematycznie dla każdego dossier, tabele gramatyczne oraz transkrypcję nagrań.  

Indywidualny kod umieszczony wewnątrz podręcznika aktywuje dostęp do 500 dodatkowych ćwiczeń na platformie edukacyjnej Parcours digital. Ćwiczenia pozwolą na samodzielne prześledzenie lekcji, nadrobienie braków, powtórzenie wiadomości i ich poszerzenie.

Autokorekta umożliwia samodzielną naukę i śledzenie własnych postępów.

Parcours digital może być używany indywidualnie lub w trybie platformy edukacyjnej nauczyciel ma możliwość stworzenia własnej wirtualnej klasy, w ramach której widzi postępy grupy, wspiera i pomaga w nauce.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Alter Ego+ 1

Multimédia – audios, vidéos, documents

Dla nauczyciela

Alter Ego+ 1

Podręcznik - rozdział 5 [PDF]

Alter Ego+ 1

Spis treści [PDF]

Alter Ego+ 1

Zeszyt ćw. - rozdział 5 [PDF]

Alter Ego+ 1

Projekty [PDF]

Alter_Ego_plus_1_projekty.pdf

28.73 MB 20 Downloads

Alter Ego+ 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

Alter Ego+ 1

Nagrania audio do testów [MP3/ZIP]

Alter_Ego_plus_1_testy_audio.zip

12.88 MB 35 Downloads

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557087

Opinia do programu

9782011557087

Rozkład materiału

9782011557087

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Alter Ego+ 2 to drugi tom kursu języka francuskiego przeznaczony dla osób kontynuujących naukę języka francuskiego po osiągnięciu poziomu biegłości językowej A1 wg ESOKJ.

Alter Ego+ 2 zapewnia solidne podstawy komunikacji, szybką progresję w obrębie czterech kompetencji językowych a także nabycie podstawowej wiedzę o kulturze i cywilizacji francuskiej. Poziom 2 przygotowuje ucznia do egzaminu DELF na poziomie A2. Materiał zawarty w podręczniku Alter Ego+ 2 umożliwia realizację kursu językowego trwającego ok. 120 godzin lekcyjnych.

Podręcznik Alter Ego+ 2 składa się z 8 rozdziałów. Każde dossier zawiera 3 kompletne 4-stronicowe jednostki lekcyjne, lekcję cywilizacyjną “Carnet de voyage” oraz dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne “S’exercer”. Rozdział kończy ewaluacja typu DELF. W aneksach zamieszczono słownictwo tematyczne, tabele gramatyczne i koniugacyjne oraz transkrypcję nagrań.  

Indywidualny kod umieszczony w podręczniku aktywuje dostęp do 500 dodatkowych ćwiczeń na platformie edukacyjnej Parcours digital. Ćwiczenia interaktywne z autokorektą pozwolą na samodzielne powtórzenie leksyki i gramatyki. Parcours digital może być używany indywidualnie lub w trybie platformy edukacyjnej, gdzie nauczyciel ma możliwość stworzenia własnej wirtualnej klasy, w ramach której widzi postępy grupy, wspiera i pomaga w nauce.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Alter Ego+ 2

Multimédia – audios, vidéos, documents

Dla nauczyciela

Alter Ego+ 2

Podręcznik - rozdział 1 [PDF]

Alter Ego+ 2

Spis treści [PDF]

Alter Ego+ 2

Zeszyt ćw. - rozdział 1 [PDF]

Alter Ego+ 2

Przewodnik metodyczny [PDF]

Alter Ego+ 2

Testy [PDF]

Alter Ego+ 2

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557155

Opinia do programu

9782011557155

Rozkład materiału

9782011557155

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Alter Ego+ 3 to trzeci tom intensywnego kursu języka francuskiego przeznaczony dla osób kontynuujących naukę języka francuskiego po osiągnięciu poziomu biegłości językowej A2 wg ESOKJ.

Alter Ego+ 3 zapewnia solidną naukę słownictwa i gramatyki wymaganej dla poziomu B1, szybką progresję w obrębie czterech kompetencji językowych, w tym tworzenia oficjalnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, a także nabycie wiedzy o kulturze francuskiej.

Poziom 3 przygotowuje ucznia do egzaminu DELF na poziomie B1. Materiał zawarty w podręczniku Alter Ego+ 3 umożliwia realizację kursu językowego trwającego ok. 120 godzin lekcyjnych.

Podręcznik Alter Ego+ 3 składa się z 8 rozdziałów. Każde dossier opiera się na 2-3 zagadnieniach socjo-kulturowych angażujących i wzbudzających zainteresowanie nie tylko nauką języka, ale również rozwijających kompetencje interkulturowe. Bogaty zestaw ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych, w podręczniku jak i w zeszycie ćwiczeń, zapewnia opanowanie słownictwa i umiejętności językowych wymaganych dla poziomu B1. Rozdział kończy ewaluacja typu DELF. W aneksach zamieszczono m.in. słownictwo tematyczne, tabele gramatyczne oraz transkrypcję nagrań.  

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Alter Ego+ 3

Multimédia – audios, vidéos, documents

Dla nauczyciela

Alter Ego+ 3

Podręcznik - rozdział 7 [PDF]

Alter Ego+ 3

Spis treści [PDF]

Alter Ego+ 3

Zeszyt ćw. - rozdział 7 [PDF]

Alter Ego+ 3

Przewodnik metodyczny [PDF]

Alter Ego+ 3

Testy [PDF]

Alter Ego+ 3

Karty pracy z wideo [PDF]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557155

Opinia do programu

9782011557155

Rozkład materiału

9782011557155

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Podręcznik Alter Ego+ 4 przeznaczony jest na kurs języka francuskiego dla osób dorosłych trwający ok. 120 godzin lekcyjnych. Kurs przygotowuje do egzaminu DELF na poziomie B2.

Nowe wydanie podręcznika dla zaawansowanych to zaktualizowane lub kompletnie nowe teksty i dokumenty autentyczne przedstawione w atrakcyjnej szacie graficznej. Jeszcze więcej ćwiczeń leksykalno-gramatycznych daje efekt szybszej progresji w nauce języka.

W każdym rozdziale zaproponowano realizację projektu podsumowującego wiedzę i umiejętności nabyte w danym dziale.

Alter Ego+ 4 to nie tylko kompleksowa nauka języka, ale również odkrywanie cywilizacji i kultury francuskiej i frankofońskiej. W każdym dossier znajduje się strona “Approfondir”, w której zaproponowano różnorodny wybór tekstów literackich, służące również do ćwiczenia argumentacji ustnej i pisemnej. W aneksach zamieszczono obszerny glosariusz kulturowy, objaśniający zagadnienia socjokulturowe poruszane w podręczniku.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Alter Ego+ 4

Multimédia – audios, vidéos, documents

Dla nauczyciela

Alter Ego+ 4

Podręcznik - rozdział 4 [PDF]

Alter Ego+ 4

Spis treści [PDF]

Alter Ego+ 4

Zeszyt ćw. - rozdział 4 [PDF]

Alter Ego+ 4

Przewodnik metodyczny [PDF]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557155

Opinia do programu

9782011557155

Rozkład materiału

9782011557155

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Alter Ego 5 to kurs doskonalenia językowego dla osób zaawansowanych, które osiągnęły już poziom biegłości językowej B2 wg ESOKj. Podręcznik zawiera tylko autentyczne materiały źródłowe i umożliwia ćwiczenie zagadnień leksykalno-gramatycznych i umiejętności językowych przewidzianych na poziomach C1 i C2.

Podręcznik zawiera 12 dossier tematycznych, podzielonych na 3 problematyczne ujęcia danego tematu: w przeszłości, obecnie i w przyszłości. Różnorodne materiały autentyczne zachęcają do analizy i dyskusji o wskazanym zagadnieniu, co umożliwia rozwój umiejętności językowych. Rozwój kompetencji ustnych i pisemnych jest spójny i równoległy dzięki stronom “Techniques pour…”. Co dwa rozdziały zaproponowano ewaluację typu DALF C1.

Obszerny glosariusz kulturowy, zamieszczony w aneksach podręcznika, objaśnia zagadnienia socjokulturowe poruszane w podręczniku, niezbędne do płynnej komunikacji we francuskojęzycznym środowisku.

Materiały do pobrania

Dla nauczyciela

Alter Ego 5

Podręcznik - rozdział 4 [PDF]

Alter Ego 5

Spis treści [PDF]

Alter Ego 5

Zeszyt ćw. - rozdział 4 [PDF]

Alter Ego 5

Przewodnik metodyczny [PDF]

Dla ucznia

Transkrypcja nagrań audio

ISBN

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557155

Opinia do programu

9782011557155

Rozkład materiału

9782011557155

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602