hachettefle

Le Nouveau Taxi!

Le Nouveau Taxi seria wydawnicza

Seria wydawnicza

Le Nouveau Taxi!

To trzypoziomowy kurs języka francuskiego dla starszej młodzieży i dorosłych. Pierwszy tom jest skierowany do osób rozpoczynających naukę języka francuskiego i doprowadza ucznia do poziomu A1 wg ESOKJ. Tom drugi przygotowuje do poziomu A2, Le Nouveau Taxi! 3 doprowadza do poziomu B1.

Le Nouveau Taxi! to nowa adaptacja znanej i wysoko cenionej przez polskich nauczycieli serii Taxi!. Autorzy podręcznika zachowali sprawdzoną i dobrze przyjętą przez nauczycieli języka francuskiego tematykę oraz przejrzystą budowę, a najistotniejsze zmiany w porównaniu z Taxi! 1 to: znowelizowane i urozmaicone dokumenty, jeszcze bardziej przejrzysta gramatyka, podsumowujące rozdział ćwiczenia odwołujące się do zdobytych kompetencji, testy oraz dodatkowe strony poświęcone utrwalaniu wiadomości w przewodniku metodycznym.

Seria ewoluuje odpowiadając na potrzeby swoich odbiorców – uczniów i nauczycieli.

MOCNE STRONY SERII LE NOUVEAU TAXI!:

  • szybka progresja, skuteczna komunikacja
  • przejrzysta budowa: 1 lekcja to 1 rozkładówka
  • podejście zadaniowe i usystematyzowana praca nad słownictwem i gramatyką
  • polska adaptacja zeszytów ćwiczeń dla poziomu A1 i A2
  • w przewodniku metodycznym testy i dodatkowe karty pracy do powtórek i pogłębiania wiadomości.

Dostępne poziomy

Opis

Podręcznik Le Nouveau Taxi! 1 jest skierowany do osób rozpoczynających naukę języka francuskiego. Jego celem jest szybkie i efektywne doprowadzenie ucznia do poziomu A1 wg ESOKJ po pierwszym roku nauki. Materiał przeznaczony jest na ok. 90 godzin lekcyjnych.

Różnorodność i innowacyjność zaproponowanych materiałów stymuluje ucznia do pracy na lekcji i do samodzielnej nauki w domu. Kompleksowa nauka umiejętności językowych, proste tabele gramatyczne, obszerny zeszyt ćwiczeń z poleceniami w języku polskim i dodatkowymi ćwiczeniami dla ucznia początkującego zapewniają szybką progresję.

Niewątpliwym atutem Le Nouveau Taxi 1 są materiały audiowizualne: nagrania audio i wideo dostępne na stronie kursu. Ścieżki audio dla trzech pierwszych rozdziałów zostały przygotowane w dwóch wersjach: normalnej i zwolnionej – przygotowanej dla osób zupełnie początkujących. Nagrania wideo to z jednej strony humorystyczny mini-serial, opracowany na potrzeby serii o paryskim taksówkarzu, z drugiej wybór reportaży z francuskiej telewizji.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Le Nouveau Taxi 1

Multimédia – audios, vidéos

Le Nouveau Taxi 1

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Le Nouveau Taxi 1

Podręcznik - rozdział 1 [PDF]

Le Nouveau Taxi 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

Le Nouveau Taxi 1

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557087

Opinia do programu

9782011557087

Rozkład materiału

9782011557087

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Le Nouveau Taxi! 2 to drugi podręcznik w cenionej serii do nauki języka francuskiego – Le Nouveau Taxi!. Podręcznik doprowadza do poziomu A2 wg ESOKJ.

Le Nouveau Taxi! 2 to praktyczny kurs, gdzie uczeń jest poznaje język francuski na podstawie sytuacji życia codziennego. Usystematyzowana praca nad słownictwem i gramatyką, różnorodność dokumentów źródłowych i ich bogata tematyka sprzyjają szybkiej i efektywnej progresji.

Prosta struktura podręcznika, gdzie 1 lekcja = 1 rozkładówka = 1 sekwencja dydaktyczna, ułatwia pracę nauczycielowi i uczniowi. Wprowadzone podejście zadaniowe i praca nad językiem podzielona na umiejętności językowe są starannie zbilansowane i dostosowane do poziomu zaawansowania osób uczących się.

Dużym atutem Le Nouveau Taxi! 2 jest szeroki wachlarz elementów ewaluacyjnych, tj.:  bilans “Savoir-faire”, testy oraz kompletny egzamin DELF A2.

Polska adaptacja zeszytu ćwiczeń, poprzez dodatkowe ćwiczenia i słowniczek francusko-polski, umożliwia samodzielną i systematyczną naukę języka francuskiego.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Le Nouveau Taxi 2

Multimédia – audios, vidéos

Le Nouveau Taxi 2

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Le Nouveau Taxi 2

Podręcznik - rozdział 2 [PDF]

Le Nouveau Taxi 2

Spis treści [PDF]

Le Nouveau Taxi 2

Przewodnik metodyczny [PDF]

Le Nouveau Taxi 2

Nagrania do testów [PDF]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557087

Opinia do programu

9782011557087

Rozkład materiału

9782011557087

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Le Nouveau Taxi! 3 to trzecia część kursu Le Nouveau Taxi! i jednocześnie zamykająca serię do nauki języka francuskiego dla starszej młodzieży i dorosłych.

Jego celem jest szybkie i efektywne doprowadzenie ucznia do poziomu B1 wg ESOKJ. Materiał przeznaczony jest na ok. 100-120 godzin lekcyjnych.

Różnorodność i innowacyjność zaproponowanych materiałów stymuluje ucznia do pracy na lekcji i do samodzielnej nauki w domu. Le Nouveau Taxi! 3 wyróżnia duży wybór dokumentów autentycznych, zachęcających do ćwiczenia umiejętności językowych – zarówno receptywnych jak i komunikacji ustnej i pisemnej. Liczne ćwiczenia i zadania systematyzujące w zakresie słownictwo i gramatyki czynią naukę szybką i efektywną. Miniprojekty, osadzone w sytuacjach życia codziennego, angażują i motywują ucznia.

Ogromnym atutem Le Nouveau Taxi! 3 jest rozbudowana ewaluacja. Zadania ze stron “Savoir-faire” w każdym dziale czy bilans “Évaluation” z podręcznika, testy zamieszczone w przewodniku metodycznym służą ocenie formatywnej. Kompletny egzamin DELF B1, znajdujący się na końcu podręcznika, służy ocenie sumatywnej, podsumowującej naukę z trzecim tomem. 

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Le Nouveau Taxi 3

Multimédia – audios

Le Nouveau Taxi 3

Nagrania do podręcznika MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Le Nouveau Taxi 3

Podręcznik - rozdział 1 [PDF]

Le Nouveau Taxi 3

Spis treści [PDF]

Le Nouveau Taxi 3

Zeszyt ćw. - rozdział 1 [PDF]

Le Nouveau Taxi 3

Przewodnik metodyczny [PDF]

Le Nouveau Taxi 3

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557087

Opinia do programu

9782011557087

Rozkład materiału

9782011557087

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602