hachettefle

Sponsoring konkursów szkolnych

Strefa Nauczyciela

Patronat Hachette FLE

Wydawnictwo Hachette FLE wspiera promocję języka francuskiego wśród dzieci i młodzieży szkolnej m.in. poprzez sponsorowanie nagród dla uczestników i laureatów konkursów.

Swoim patronatem obejmujemy olimpiady, festiwale i konkursy językowe, które rozbudzają pasję do nauki i do kultury francuskiej i frankofońskiej.

Nauczyciele, którzy korzystają z podręczników Hachette FLE, mogą wystąpić o przyznanie nagród, przesyłając do wydawnictwa wypełniony formularz „Konkurs szkolny”.

Pobierz formularz (plik Word) >>

Formularz prosimy przesłać drogą mailową na adres: [email protected]

Zapraszamy do wspólnej popularyzacji nauki języka francuskiej w szkołach!