hachettefle

Texto seria wydawnicza

Seria wydawnicza

Texto

Nowoczesny kurs języka francuskiego dla licealistów z rekomendacją MEN

Texto to nowoczesny kurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, rozpoczynających naukę języka francuskiego, zgodny z Nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Szeroka gama różnorodnych i multimedialnych komponentów dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela umożliwia dostosowanie kursu do potrzeb, zainteresowań i tempa nauki grupy.

Podręcznik zapewnia harmonijne opanowanie wszystkich kompetencji językowych oraz kompetencji kluczowych.

MOCNE STRONY SERII TEXTO:

  • nowoczesny podręcznik wieloletni z rekomendacją MEN
  • polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń
  • przejrzysta budowa
  • systematyczna praca nad rozwojem wszystkich sprawności językowych
  • atrakcyjna tematyka
  • ciekawe nagrania wideo
  • zagadnienia kulturowe
  • praca projektowa
  • bogata obudowa multimedialna: podręcznik interaktywny, aplikacja MEDIA+
  • dodatkowe ćwiczenia interaktywne na stronie TV5MONDE >>

 

Szczegółowa prezentacja serii Texto na stronie podreczniktexto.pl

Dostępne poziomy

Opis

Texto 1 to kurs języka francuskiego dla szkół średnich, opracowany przez francuskich specjalistów w nauczaniu języka francuskiego jako obcego we współpracy z polskimi nauczycielami praktykami.

Pierwszy poziom jest adresowany do uczniów liceum i technikum rozpoczynających naukę języka. Dzięki solidnej bazie metodycznej uczeń harmonijnie rozwija wszystkie kompetencje językowe. Bogactwo materiałów, przystępnie przedstawione struktury służące komunikacji, zwroty językowe i wiadomości kulturowe, a także zaproponowane aktywizujące formy pracy pozwalają na zdobywanie wiedzy w sposób naturalny. Dzięki pracy z podręcznikiem Texto 1 uczeń stopniowo przyswaja kompetencje i umiejętności potrzebne do swobodnego porozumiewania się w sytuacjach dnia codziennego.

Texto 1 składa się z 3 komponentów. Dla ucznia – podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń w polskiej adaptacji. Dla Nauczyciela – podręcznik interaktywny i pakiet materiałów dydaktycznych wraz z dokumentacją szkolną na płycie DVD-Rom “Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe”.

Podręcznik wieloletni Texto 1 został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Numer dopuszczenia MEN: 950/1/2019

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Texto 1

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Texto 1

Nagrania do zeszytu ćwiczeń [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Texto 1

Opis serii [PDF]

Texto 1

Spis treści [PDF]

Texto 1

Podręcznik - rozdział 3 [PDF]

Texto 1

Zeszyt ćw. - rozdział 3 [PDF]

Texto 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

Texto_1_przewodnik_metodyczny.pdf

69.81 MB 100 Downloads

Dokumentacja szkolna

Texto 1

Program naucznia [PDF]

Texto 1

Rozkład materiału [PDF]

Texto 1

Kryteria oceniania [WORD]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Texto 2 to druga część kursu języka francuskiego dla uczniów szkół średnich, którzy w klasie pierwszej rozpoczęli naukę języka francuskiego jako drugiego języka obcego.

Texto 2 kontynuuje założenia pierwszego tomu, opartych na solidnej bazie metodycznej.

Harmonijny rozwój wszystkich kompetencji językowych, systematyczne wprowadzanie materiału gramatycznego oraz przekazywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, pozwala na osiągnięcie poziomu A2 wg ESOKJ.

Bogata obudowa multimedialna to ciekawy sposób na prowadzenie nowoczesnych, dynamicznych i interaktywnych zajęć.

Analogicznie do poziomu 1, Texto 2 składa się z 3 komponentów. Dla ucznia – podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń w polskiej adaptacji. Dla Nauczyciela – podręcznik interaktywny i pakiet materiałów dydaktycznych wraz z dokumentacją szkolną na płycie DVD-Rom “Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe”.

Podręcznik wieloletni Texto 2 został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Numer dopuszczenia MEN: 950/2/2020

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Texto 2

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Texto 2

Nagrania do z.ćw cz.1 [MP3/ZIP]

Texto 2

Nagrania do z. ćw cz.2 [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Texto 2

Spis treści [PDF]

Texto 2

Podręcznik - rozdział 1 [PDF]

Texto 2

Zeszyt ćw. - rozdział 1 [PDF]

Texto 2

Przewodnik metodyczny [PDF]

Dokumentacja szkolna

Texto 2

Rozkład materiału [PDF]

Texto 2

Kryteria oceniania [WORD]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Texto 3 to trzeci tom, zamykający serię podręczników do nauki języka francuskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Texto 3 systematyzuje i rozwija materiał zaprezentowany w pierwszych dwóch tomach serii Texto, doprowadzając ucznia do poziomu biegłości językowej B1 wg ESOKJ.

W serii Texto do użytku szkolnego zostały dopuszczone pierwsze dwa poziomy, które realizują podstawę programową dla drugiego języka obcego uczonego od podstaw w szkołach ponadpodstawowych – uczeń osiąga poziom A2 po 4 latach nauki w liceum ogólnokształcącym, po 5 latach w technikum. Podręcznik Texto 3 (poziom B1) nie posiada numeru dopuszczenia MEiN, niemniej w szkole publicznej może funkcjonować jako jest materiał edukacyjny.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Texto 3

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Texto 3

Nagrania do zeszytu ćw. [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Texto 3

Podręcznik - rozdział 6 [PDF]

Texto 3

Spis treści [PDF]

Texto 3

Zeszyt ćw. - rozdział 6 [PDF]

Texto 3

Przewodnik metodyczny [PDF]

Texto 3

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

Texto_3_audioGP.zip

19.40 MB 8 Downloads

Dokumentacja szkolna

Texto 3

Rozkład materiału [PDF]

Texto 3

Kryteria oceniania [WORD]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602