hachettefle

Adosphère

Seria wydawnicza

Adosphère

Adosphère – francuski od podstaw przez pryzmat świata współczesnego nastolatka

Adosphère to 4-stopniowa seria do nauki języka francuskiego dla młodzieży rozpoczynającej naukę języka francuskiego. Każdy poziom przewidziany jest na ok. 60 godzin lekcyjnych.

Zespół znanych i cenionych autorów: C. Himber, M-L. Poletti, F. Gallon, K. Grau, C. Macquart-Martin proponuje poznawanie języka francuskiego uwzględniając podejście zadaniowe, dzięki czemu podręcznik zapewnia harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania, a także motywuje ucznia do skutecznej nauki języka.

Interesujące treści i atrakcyjna szata graficzna są dużym atutem tej serii.

Mocne strony podręcznika Adosphère:

 • systematyczny rozwój kompetencji językowych
 • rozwijanie kompetencji kluczowych
 • interdyscyplinarność
 • wzmocnienie autonomizacji pracy ucznia
 • bogata obudowa multimedialna
 • ćwiczenia interaktywne w zeszycie ćwiczeń
 • solidne przygotowanie do egzaminu DELF

Realizacja podstawy programowej

 • uwzględnia wszystkie cele kształcenia i treści nauczania przedstawione w nowej podstawie programowej II.2 dla drugiego języka obcego nauczanego w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • przygotowuje do pełnego poziomu A1 – klasa VII – A1.1, klasa VIII – A1.2

Dostosowanie do potrzeb edukacyjnych uczniów

 • spełnia wymogi wieloletności
 •  dla ucznia początkującego – polecenia i komentarz gramatyczny w języku polskim
 •  nowoczesny podręcznik osadzony w tematyce atrakcyjnej dla współczesnego nastolatka (l’école, la famille, le sport, les loisirs, la musique)

Nacisk położony na komunikację

 • rzetelny, stopniowy rozwój wszystkich sprawności językowych
 • uprzywilejowanie komunikacji i reagowania językowego
 • różnorodność praktycznych ćwiczeń komunikacyjnych w kontekście

Praca nad słownictwem

 • 25 tablic tematycznych
 •  138 ćwiczeń leksykalnych
 •  nagrania audio

Interkulturowość

 • liczne elementy interkulturowe w podręczniku
 • odwołania do życia codziennego ucznia i nawiązania do polskiej kultury
 • dodatkowe dossier „Civilisation”

Diagnoza edukacyjna

 • 4 testy diagnozujące do każdego rozdziału sprawdzające nabyte umiejętności (wraz z nagraniami)
 • „Quick tests” – testy wielokrotnego wyboru
 • testy do dokonania samooceny (dossier „Compétences”)
 • dodatkowe zestawy powtórzeniowe „Je révise” dla ucznia
 • elementy porfolio językowego
 • testy egzaminacyjne DELF (w materiale ćwiczeniowym)

Projekty

 • różnorodne formy pracy w celu realizacji zadań i projektów
 • ćwiczenia interdyscyplinarne

Filmy

 • autentyczne nagrania video
 • karty pracy dla ucznia
 • scenariusze zajęć z wideo wraz ze wskazówkami metodologicznymi

Obudowa metodyczna

 • Przewodnik metodyczny
 • Testy diagnozujące wraz z nagraniami
 • Dodatkowe interdyscyplinarne karty pracy
 • Dodatkowe zestawy powtórzeniowe « Je révise »
 • Zestaw gier edukacyjnych « On révise ensemble »
 • Dossier « Civilisation »

Wideo

 • Nagrania wideo
 • Karty pracy do nagrań wideo
 • Scenariusze zajęć wideo
 • Transkrypcja nagrań

Dokumentacja szkolna

 • „Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego”
 • Opinia do programu nauczania
 • Rozkład materiału

Dostępne poziomy

Opis

Adosphère 1 to spotkanie z 8 nastolatkami, którzy opowiadają o swoich pasjach i upodobaniach. Poruszana tematyka (sport, muzyka, moda, komputery, podróże, przyroda) jest pretekstem do poznania danego zakresu leksykalnego i nabywania praktycznych umiejętności.

Bogaty dobór dokumentów (wywiady, piosenki, listy, postery, zaproszenia, dokumenty informacyjne i reklamowe) pozwala na doskonalenie sprawności językowych i rozwój kompetencji kluczowych.

Adosphère 1 uwzględnia wymagania ESOKJ.

Adosphère 1 przygotowuje ucznia do poziomu językowego  A1 i egzaminów DELF.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Adosphère 1

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Adosphère 1

Słowniczek obrazkowy [PDF]

Dla nauczyciela

Adosphère 1

Mapa Francji [PDF]

Adosphère 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

Adosphère 1

Karty pracy z wideo [PDF]

Adosphère 1

Scenariusze lekcji z wideo [PDF]

Adosphère 1

Testy [PDF]

Dokumentacja szkolna

Adosphère 1

Program nauczania [PDF]

Adosphère 1

Opinia do programu [PDF]

Adosphère 1

Rozkład materiału [PDF]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Adosphère 2 to drugi tom serii Adosphère, i kolejne spotkanie z nastolatkami, którzy dzielą się swoimi zainteresowaniami. Inspirujące osobowości są pretekstem do poznania nowych treści takich jak: literatura, nauka, kino, organizacje charytatywne.

Podręcznik składa się z 8 bogato ilustrowanych rozdziałów i licznych aneksów: ilustrowanego słowniczka, kompendium gramatycznego, tabeli z odmianami czasowników, mapy Francji. Bogaty dobór dokumentów (wywiady, piosenki, postery, zaproszenia, dokumenty informacyjne i reklamowe) pozwala na doskonalenie sprawności językowych i rozwój kompetencji kluczowych.

Adosphère 2 uwzględnia wymagania ESOKJ.

Adosphère 2 przygotowuje ucznia do poziomu językowego  A1-A2 i egzaminów DELF.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Adosphère 2

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Adosphère 2

Przewodnik metodyczny [PDF]

Adosphère 2

Kart pracy z wideo [PDF]

Adosphère 2

Scenariusze lekcji z wideo [PDF]

Adosphère 2

Testy [PDF]

Dokumentacja szkolna

Adosphère 2

Program nauczania [PDF]

Adosphère 2

Opinia do programu [PDF]

Adosphère 2

Rozkład materiału [PDF]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Adosphère 3 przedstawia świat bliski współczesnym nastolatkom. Treści językowe poruszane w poprzednich tomach są uzupełniane i rozwijane. Liczne dokumenty autentyczne pozwalają na poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.  Ważnym elementem kursu jest interdyscyplinarność, dzięki której nauka języka staje się uzasadniona i celowa. Proponowane ćwiczenia i zadania, zarówno indywidualne, w parach i małych grupach prowadzą do nabywania kompetencji komunikacyjnej. Podejście zadaniowe promuje liczne interakcje i realizowanie mini-projektów.

Adosphère 3 uwzględnia wymagania ESOKJ.

Adosphère 3 przygotowuje ucznia do poziomu językowego A2 i egzaminów DELF.

 

Fragment wideo: Adosphère 3, module 2 “Trouve ton style”.

[EXTRAIT] Adosphère 3, module 2 “Trouve ton style !”

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Adosphère 3

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Adosphère 3

Przewodnik metodyczny [PDF]

Adosphère 3

Karty pracy z wideo [PDF]

Adosphère 3

Scenariusz elekcji z wideo [PDF]

Adosphère 3

Testy [PDF]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557155

Opinia do programu

9782011557155

Rozkład materiału

9782011557155

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Adosphère 4 przedstawia świat bliski współczesnym nastolatkom przez pryzmat sfery prywatnej i społecznej. Sześć modułów, z których składa się podręcznik, to zaproszenie do działania i odkrywania literatury, sztuki ale również budowania relacji interpersonalnych. Ostatni, siódmy rozdział poświęcony jest interdyscyplinarności.

Podręcznik proponuje podejście zadaniowe poprzez zadania i projekty.

Różnorodność ćwiczeń, urozmaicone treści i interkulturowość motywują do nauki języka i doskonalenia sprawności językowych.

Adosphère 4 uwzględnia wymagania ESOKJ.

Adosphère 4 przygotowuje ucznia do poziomu językowego B1 i egzaminów DELF.

 

Wywiad z autorkami Adosphère 3 i 4

Adosphère 3 et 4 : présenté par les auteures à Expolangues 2012

Materiały do pobrania

Dla ucznia

Adosphère 4

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

Adosphère 4

Przewodnik metodyczny [PDF]

Adosphère 4

Karty pracy z wideo [PDF]

Adosphère 4

Scenariusze lekcji z wideo [PDF]

Adosphère 4

Testy [PDF]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557155

Opinia do programu

9782011557155

Rozkład materiału

9782011557155

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602