hachettefle

DELF seria wydawnicza

Seria wydawnicza

DELF

DELF Prim, DELF Junior/Scolaire oraz DELF Tout Public to publikacje dedykowane osobom, które przygotowują się do egzaminu Diplôme d’études en langue française. DELF to międzynarodowy certyfikat językowy, potwierdzający znajomość języka francuskiego jako obcego na danym poziomie biegłości językowej.

 

Każda książka DELF umożliwia samodzielne przygotowanie się do egzaminu lub naukę wspieraną pracą z nauczycielem.

Podręcznik zawiera:

 • prezentację egzaminu z punktacją i kryteriami oceniania
 • zestaw różnorodnych ćwiczeń rozwijających 4 kompetencje językowe
 • liczne i cenne wskazówki i komentarz do poszczególnych części egzaminu
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z kluczem odpowiedzi i nagraniami audio/wideo.

Dostępne poziomy

Opis

DELF Prim to seria książek opracowana z myślą o dzieciach, najmłodszych kandydatach do międzynarodowego egzaminu DELF potwierdzającego znajomość języka francuskiego na poziomie A1.1 lub A1.2.

Książka zawiera utrwalające ćwiczenia językowe, przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz płytę CD z nagraniami audio do części rozumienia ze słuchu.

Materiał leksykalny został podzielony na bloki tematyczne obowiązujące na egzaminie, tj.: przedstawianie się, szkoła, zajęcia i czas wolny, ja i moi bliscy, dom, wakacje i święta.

Liczne i zróżnicowane ćwiczenia sprawdzają umiejętności językowe, rozwijają kompetencje komunikacyjne oraz uczą strategii rozumienia i wypowiedzi. Dzięki przykładowym egzaminom uczeń ma możliwość powtórzyć poznane wcześniej zagadnienia i sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem.

Wszystkie strony podręcznika są kolorowe, a zadania żywe i ilustrowane, co skutecznie angażuje i motywuje ucznia do nauki języka francuskiego i solidnego przygotowania się do egzaminu DELF Prim.

Materiały do pobrania

Dla nauczyciela

DELF Prim

Nagrania audio [WWW]

DELF Prim A1

Delf Prim A1 - fragment [PDF]

DELF Prim A1.1

Delf Prim A1.1 - fragment [PDF]

DELF Prim A1.1

Delf Prim A1.1 - klucz odp. [PDF]

DELF Prim A1

Delf Prim A1 - klucz odp. [PDF]

Dla ucznia

Transkrypcje nagrań audio

9782014015225

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557087

Opinia do programu

9782011557087

Rozkład materiału

9782011557087

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

DELF Junior/Scolaire to publikacja opracowana dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (od 11. do 17. roku życia), która przygotowuje się do międzynarodowego egzaminu DELF potwierdzającego znajomość języka francuskiego na danym poziomie.

Ponad 200 ćwiczeń językowych, 4 przykładowe arkusze egzaminacyjne z kluczem odpowiedzi, nagrania wideo z egzaminu ustnego zapewniają solidną naukę języka i gwarantują wzorowe przygotowanie się do egzaminu.

Podręcznik, we wstępnym rozdziale, prezentuje strukturę egzaminu w jego nowej formule. Opisuje przebieg egzaminu, czas trwania poszczególnych części, punktację oraz kryteria oceniania.

Następnie książka jest podzielona na 4 rozdziały, a każdy z nich odpowiada 1 kompetencji językowej: rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstu pisanego, pisaniu i mówieniu.

Każdy rozdział składa się z 3 podrozdziałów:

 • “Je découvre” – ćwiczenia sprawdzające kompetencje językowe na danym poziomie i rozwijające strategie rozumienia i wypowiedzi.
 • “Je m’entraîne” – ćwiczenia wzorowane na zadaniach z egzaminu DELF, sprawdzają umiejętności ucznia.
 • “Je m’évalue” – zadania na autoewaluację.

W aneksach książka zawiera słownictwo tematyczne, zwroty i wyrażenia oraz dwa kompletne, próbne egzaminy DELF z kluczem odpowiedzi, aby uczeń mógł sprawdzić swoje umiejętności przed egzaminem.

Wszystkie strony podręcznika są kolorowe, a zadania żywe i ilustrowane, wzorowane na autentycznym egzaminie DELF.

Nagrania audio, wideo i materiały uzupełniające znajdują się na stronie serii: https://delf.hachettefle.fr

Materiały dostępne na stronie:

 • Nagrania audio mp3 w wolnym dostępie, w streamingu lub do pobrania na komputer
 • Nagrania wideo z fragmentami przykładowych egzaminów ustnych
 • Słownik tematyczny
 • Dodatkowe arkusze egzaminacyjne DELF Junior/Scolaire
 • Ćwiczenia interaktywne z autokorektą.

Zobacz broszurę z prezentacją serii i fragmentami książek:

DELF Nouveau format (calameo.com)

Materiały do pobrania

Dla ucznia

DELF Junior / Scolaire

Nagrania audio / wideo [WWW]

Dla nauczyciela

DELF Junior A2

Delf Junior A2 - fragment [PDF]

DELF Junior B1

Delf Junior B1 - fragment [PDF]

DELF Junior B2

Delf Junior B2 - fragment [PDF]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557155

Opinia do programu

9782011557155

Rozkład materiału

9782011557155

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

DELF Tout Public. Conforme au nouveau format d’épreuves to nowa edycja publikacji, która została opracowana z myślą osobach dorosłych, które przygotowują się do międzynarodowego egzaminu DELF potwierdzającego znajomość języka francuskiego na danym poziomie biegłości językowej.

Książka została dostosowana do nowych wymagań na egzaminie językowym, obowiązujących wszystkich zdających od 2023 r.

DELF Tout Public to podręcznik zawierający opis egzaminu, bogaty zestaw ćwiczeń językowych pozwalających rozwinąć 4 kompetencje językowe, przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z kluczem odpowiedzi, nagraniami audio i transkrypcją. 

W pierwszej części publikacji przedstawiono strukturę egzaminu DELF w nowej formule. Opisano przebieg egzaminu, czas trwania jego poszczególnych części, punktację i kryteria oceniania.

W części właściwe DELF Tout Public zostały zamieszczone cztery rozdziały. Każdy rozdział omawia jedną kompetencję językową. Praca nad poszczególnymi kompetencjami odbywa się w 3 etapach: “Repérez vos points forts”, “Développez vos compétences”, “Passez l’examen” z komentarzem i sugestiami, aby dobrze przygotować się do danej części egzaminu. Pod koniec danego rozdziału znajduje się autoewaluacja. W sumie przeszło 200 ćwiczeń daje możliwość samodzielnego lub wspieranego przez nauczyciela przygotowania się do egzaminu DELF.

W końcowej części książki zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne zgodne z nową formułą egzaminu. Nagrania audio do części z rozumienia ze słuchu znajdują się na stronie serii.

Aneksy zawierają tematyczną listę słów oraz zwroty i wyrażenia charakterystyczne dla danego poziomu. Kompletny klucz odpowiedzi i transkrypcja nagrań znajduje się w książeczce dołączonej do podręcznika.

Multimedia dostępne na stronie serii:

 • nagrania audio do zadań słuchowych i testów egzaminacyjnych
 • nagrania wideo z fragmentami przykładowych egzaminów ustnych
 • dodatkowe przykładowe egzaminy DELF
 • ćwiczenia interaktywne “Je découvre” z autokorektą.

Materiały dodatkowe

Dla ucznia

DELF Tout Public

Nagrania [WWW]

Dla nauczyciela

DELF Tout Public B2

Lexique [PDF]

DELF Tout Public B2

Fragment [PDF]

Dokumentacja szkolna

Program nauczania

9782011557155

Opinia do programu

9782011557155

Rozkład materiału

9782011557155

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602