hachettefle

En Action

En Action seria wydawnicza

Seria wydawnicza

En Action

Nowoczesny kurs dla uczniów szkół średnich z rekomendacją MEN

En Action! to nowoczesny podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, przeznaczony dla uczniów rozpoczynających bądź kontynuujących naukę języka francuskiego. Podręcznik umożliwia realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej szkoły branżowej II stopnia oraz uwzględnia wymogi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Seria, opierając się na solidnej bazie metodycznej, proponuje harmonijny rozwój wszystkich kompetencji językowych, systematyczne wprowadzanie materiału gramatycznego oraz przekazywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności językowych.

Seria En Action! składa się z trzech części. Obejmuje trzy poziomy zaawansowania językowego opisane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego, począwszy od poziomu podstawowego, En Action! 1 to poziom A1, aż do poziomu B1 realizowanego w trzeciej części podręcznika.  Materiał zawarty w każdym tomie przeznaczony jest na ok. 90 godzin nauki.

Mocne strony serii En Action!:

  • nowoczesny podręcznik wieloletni dopuszczony do użytku szkolnego
  • polska edycja podręcznika i zeszytu ćwiczeń
  • klarowna struktura
  • systematyczna praca nad rozwojem wszystkich sprawności językowych
  • rozbudowane zagadnienia kulturowe
  • atrakcyjna tematyka
  • w każdym tomie bilans kompetencji językowych
  • solidne przygotowanie do matury ustnej i pisemnej
  • bogata obudowa multimedialna: podręcznik interaktywny, nagrania wideo, aplikacja MEDIA+

 

Szczegółowa prezentacja serii En Action ! na stronie http://enaction.pl/

Dostępne poziomy

Opis

Podręcznik En Action! 1 został opracowany przez francuskich specjalistów w nauczaniu języka francuskiego jako obcego we współpracy z polskimi nauczycielami praktykami. Podręcznik wpisuje się w polski system edukacji i jest spójny z wymogami podstawy programowej kształcenia ogólnego, zapewnia realizację zadań oraz kształtowanie określonych przez nią postaw.

Pierwszy poziom skierowany jest do uczniów rozpoczynających lub kontynuujących naukę języka francuskiego. Systematycznie wprowadzany materiał gramatyczny i leksykalny zapewnia harmonijny rozwój wszystkich kompetencji językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Uczeń stopniowo i systematycznie nabywa, a następnie doskonali, praktyczne umiejętności językowe.

Podręcznik wyróżnia się bogactwem materiałów, różnorodną ciekawą tematyką, która uwzględnia kontekst międzykulturowy. Dodatkowo uczeń rozwija strategie uczenia się i samooceny. Strony Objectif Bac (w zeszycie ćwiczeń) przygotowują ucznia do matury ustnej i pisemnej.

En Action! 1  składa się z 3 komponentów. Dla ucznia – podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń w polskiej adaptacji. Dla Nauczyciela – podręcznik interaktywny i pakiet materiałów dydaktycznych wraz z dokumentacją szkolną na płycie DVD-Rom “Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe”.

Podręcznik wieloletni En Action! 1 został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Numer dopuszczenia MEN: 939/1/2018

Materiały do pobrania

Dla ucznia

En Action 1

Transkrypcja do podr. i z.ćw. [PDF]

En Action 1

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

En Action 1

Nagrania do zeszytu ćwiczeń [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

En Action 1

Informacja o serii [PDF]

En Action 1

Podręcznik - rozdział 2 [PDF]

En Action 1

Zeszyt ćw. - rozdział 2 [PDF]

En Action 1

Plakat La France fiche prof [PDF]

En Action 1

Plakat La France fiche élève [PDF]

En Action 1

Plakat La France [PDF]

En Action 1

Ćwiczenia Approfondissement [PDF]

En Action 1

Ćwiczenia Révisions [PDF]

En Action 1

Ćwiczenia Approfondissement - klucz [PDF]

En Action 1

Ćwiczenia Révisions - klucz [PDF]

En Action 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

En Action 1

Ewaluacje [PDF]

En Action 1

Nagrania do ewaluacji [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

En Action 1

Program nauczania [PDF]

En Action 1

Rozkład materiału [PDF]

En Action 1

Kryteria oceniania [WORD]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Podręcznik En Action! 2 to kontynuacja pierwszej części kursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W drugim tomie uczeń konsoliduje wiedzę, jaką zdobył pracując z podręcznikiem En Action! 1. Systematyczna praca nad zagadnieniami gramatycznymi i leksykalnymi doprowadza ucznia do poziomu biegłości językowej A2 wg ESOKJ.

En Action! 2 rozbudowuje słownictwo z zagadnień omawianych w części pierwszej oraz porusza różnorodną tematykę zapewniając harmonijny rozwój wszystkich umiejętności. Podręcznik zawiera bilans kompetencji językowych oraz bilans znajomości gramatyki, dzięki którym uczeń sprawdza swoją wiedzę. Strony Objectif Bac (w zeszycie ćwiczeń) przygotowują ucznia do matury ustnej i pisemnej.

En Action!  2  podobnie jak tom pierwszy składa się z 3 komponentów. Dla ucznia – podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń w polskiej adaptacji. Dla Nauczyciela – podręcznik interaktywny i pakiet materiałów dydaktycznych wraz z dokumentacją szkolną na płycie DVD-Rom “Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe”.

Podręcznik wieloletni En Action! 2 został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Numer dopuszczenia MEN: 939/2/2020

Materiały do pobrania

Dla ucznia

En Action 2

Transkrypcja do podr. i z. ćw. [PDF]

En Action 2

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

En Action 2

Nagrania do zeszytu ćwiczeń [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

En Action 2

Informacja o serii [PDF]

En Action 2

Podręcznik - rozdział 2 [PDF]

En Action 2

Zeszyt ćwiczeń - rozdział 2 [PDF]

En Action 2

Plakat Le monde francophone fiche prof [PDF]

En Action 2

Plakat Le monde francophone fiche élève [PDF]

En Action 2

Plakat Le monde francophone [PDF]

En Action 2

Testy - klucz [PDF]

En Action 2

Testy [PDF]

En Action 2

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

En Action 2

Przewodnik metodyczny [PDF]

Dokumentacja szkolna

En Action 2

Program nauczania [PDF]

En Action 2

Rozkład materiału [PDF]

En Action 2

Kryteria oceniania [WORD]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

Podręcznik En Action! 3 to ostatni tom z serii En Action! dla szkół średnich. W trzecim tomie uczeń konsoliduje wiedzę, jaką zdobył pracując z poprzednimi tomami serii. Systematyczna praca nad zagadnieniami gramatycznymi i słownictwem doprowadza ucznia do poziomu biegłości językowej B1 wg ESOKJ.

En Action! 3 rozbudowuje zagadnienia gramatyczne omawiane w poprzednich częściach oraz wprowadza zaawansowaną tematykę leksykalną na poziomie B1. Podręcznik wyróżnia się różnorodnymi dokumentami autentycznymi, które zachęcają do ćwiczenia umiejętności językowych. Liczne ćwiczenia i zadania systematyzujące słownictwo i gramatykę wspomagają szybki i efektywny przyrost wiedzy. Podręcznik zawiera bilans kompetencji językowych oraz bilans znajomości gramatyki, dzięki którym uczeń sprawdza swoją wiedzę. Strony Objectif Bac (w zeszycie ćwiczeń) przygotowują ucznia do matury ustnej i pisemnej.

En Action!  3  podobnie jak 2 pierwsze tomy składa się z 3 komponentów. Dla ucznia – podręcznik wieloletni i zeszyt ćwiczeń w polskiej adaptacji. Dla Nauczyciela – podręcznik interaktywny i pakiet materiałów dydaktycznych wraz z dokumentacją szkolną na płycie DVD-Rom “Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe”.

Podręcznik wieloletni En Action! 3 został dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej. Numer dopuszczenia MEN: 939/3/2021

Materiały do pobrania

Dla ucznia

En Action 3

Nagrania do podręcznika [MP3/ZIP]

En Action 3

Nagrania do zeszytu ćwiczeń [MP3/ZIP]

Dla nauczyciela

En Action 3

Informacja o serii [PDF]

En Action 3

Podręcznik - rozdział 3 [PDF]

En Action 3

Zeszyt ćwiczeń - rozdział 3 [PDF]

En Action 3

Plakat Hier et aujourd'hui [PDF]

En Action 3

Plakat Hier et aujourd'hui fiche prof [PDF]

En Action 3

Plakat Hier et aujourd'hui fiche élève [PDF]

En Action 3

Testy [PDF]

En Action 3

Gra dydaktyczna [PDF]

En Action 3

Nagrania do testów [MP3/ZIP]

En Action 3

Przewodnik metodyczny [PDF/ZIP]

Dokumentacja szkolna

En Action 3

Program nauczania [PDF]

En Action 3

Rozkład materiału 60 godzin lekcyjnych [PDF]

En Action 3

Rozkład materiału 90 godzin lekcyjnych [PDF]

En Action 3

Kryteria oceniania [PDF]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602