hachettefle

DELF Tout Public B1 Hachette FLE [nowość]

Nowy podręcznik przygotowujący do egzaminu DELF B1

Książka DELF Tout Public B1. Conforme au nouveau format d’épreuves  zapewnia solidne przygotowanie do egzaminu DELF. Nowa edycja została opracowana przez redaktorów oficjalnych arkuszy egzaminacyjnych. Gwarantuje to doskonałe dostosowanie ćwiczeń i testów próbnych do egzaminu w zmienionej formule. 

Dlaczego warto posiadać DELF?

DELF do międzynarodowy certyfikat, potwierdzający znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie na danym poziomie zaawansowania językowego. Posiadanie dyplomu może być wymagane od osób, które chcą rozpocząć studnia na francuskiej uczelni lub rozpocząć pracę we francuskojęzycznej firmie.

Jak dobrze przygotować się do egzaminu DELF B1?

Egzamin DELF B1 sprawdza znajomość języka francuskiego na poziomie B1 w obrębie 4 kompetencji językowych. Weryfikuje rozumienie ze słuchu (compréhension de l’oral), czytanie ze zrozumieniem (compréhension des écrits), umiejętność wypowiedzi pisemnej (production écrite) a także wypowiedź ustną (production orale). Warto podkreślić, że aby zdać egzamin, należy uzyskać minimum 50 punktów (maksymalna liczba punktów to 100), przy czym nie mniej niż 5 punktów z każdej części.

Nowa publikacja wyd. Hachette FLE DELF Tout Public B1. Conforme au nouveau format d’épreuves >> zapewnia dobre przygotowanie się do egzaminu.

Jakie są atuty publikacji DELF Tout Public B1?

Publikacja została opracowana wyłącznie przez twórców wytycznych i oficjalnych arkuszy egzaminacyjnych we France Education International.

Książka zawiera ćwiczenia i zadania egzaminacyjne w pełni dostosowane do nowych wymagań na egzaminie językowym.

DELF Tout Public B1
DELF Tout Public B1

Mocne strony DELF Tout Public B1:

  • 200 ćwiczeń, które krok po kroku  umożliwią przygotowanie się do egzaminu
  • Nauka języka francuskiego w ramach 4 umiejętności językowych w mowie i piśmie
  • Liczne komentarze do zadań, porady i odwołania do obszernych aneksów (listy słów, wyrażeń i zwrotów; wykaz łączników logicznych z przykładowym użyciem w zdaniu)
  • Szczegółowy plan do przygotowania własnej wypowiedzi ustnej i pisemnej
  • Autoewaluacje do samodzielnej oceny nabytych umiejętności lub elementów do poprawy
  • Przykładowe, pełne arkusze egzaminacyjne: 2 arkusze w książce, dodatkowe arkusze online
  • Klucz odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń
  • Nagrania audio dostępne na stronie serii – w streamingu lub do pobrania na komputer
  • Nagrania wideo, również dostępne online, przedstawiają przebieg egzaminu pisemnego oraz przykładowy egzamin ustny.

Skonsultuj fragment książki DELF B1 wyd. Hachette FLE

Multimedia online


Dodatkowe materiały dostępne do bezpłatnego pobrania:
- nagrania audio
- nagrania wideo
- dodatkowe przykładowe arkusze egzaminacyjne
- klucz odpowiedzi i transkrypcja.

Zapraszamy do zakupu i życzymy sukcesu na egzaminie!

Twój adres email nie zostanie opublikowany.