hachettefle

Nauka języka francuskiego

Nowa publikacja przygotowująca do egzaminu DELF

DELF Tout Public B2. Conforme au nouveau format d’épreuves w najnowszej edycji zapewnia solidne przygotowanie do egzaminu DELF w formule obowiazującej od tego roku.

 

DELF - międzynarodowy certyfikat językowy

DELF (Diplôme d’études en langue française) to międzynarodowy certyfikat językowy, wydawany przez francuskie Ministerstwo edukacji narodowej. Potwierdza znajomość języka francuskiego jako obcego w sześciostopniowej skali biegłości językowej – od A1 do C2 wg ESOKJ.

W zależności od wieku osób zdających wyróżnia się różne typy egzaminów.  

DELF Tout public (często w skrócie: TP) jest adresowany dla osób dorosłych, powyżej 18. roku życia. DELF TP można zdawać na 4 poziomach zaawansowania językowego – od A1 do B2 wg ESOKJ. 

Uczniowie szkoły podstawowej i szkół średnich mogą zdawać DELF Prim lub DELF Junior. DELF Prim zdają uczniowie mładszych klas szkoły podstawowej, w wieku od 8 do 12 lat. DELF Junior (lub DELF Scolaire, jeżeli egzamin jest organizowany w placówce oświatowej) zdają uczniowie starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich; od 13. do 18. roku życia.

DALF (diplôme approfondi de langue française) potwierdza umiejętności językowe na poziomach zaawansowanych – C1 i C2 wg ESOKJ.

 

Dlaczego warto posiadać certyfikat DELF B2?

DELF Tout public B2 to najczęściej wybierany poziom egzaminacyjny. 

Dlaczego jest on tak popularny?

Dyplom DELF B2 potwierdza znajomość języka francuskiego na poziomie zaawansowanym. 

Co ważne, certyfikat DELF B2 jest wymagany od osób, które chcą rozpocząć lub kontynuować studia na francuskich uczelniach.

Ma duże znaczenie w karierze zawodowej, zwłaszcza we francuskich firmach. Będzie ogromnym atutem w przypadku poszukiwania pracy we Francji lub krajach francuskojęzycznych, tj.: Belgia (Bruksela), Szwajcaria (Genewa), czy Kanada (Québec).

 

Szczegółowy opis egzaminu wraz z wzorcowym arkuszem egzaminacyjnym znajduje się na stronie France Education International (dawniej CIEP).

 

Jak dobrze przygotować się do egzaminu?

Egzamin DELF B2 sprawdza znajomość języka francuskiego na poziomie B2 w obrębie 4 kompetencji językowych. Weryfikuje rozumienie ze słuchu (compréhension de l’oral), czytanie ze zrozumieniem (compréhension des écrits), umiejętność wypowiedzi pisemnej (production écrite) a także wypowiedź ustną (production orale). Warto podkreślić, że aby zdać egzamin, należy uzyskać minimum 50 punktów (maksymalna liczba punktów to 100), przy czym nie mniej niż 5 punktów z każdej części.

Nowa publikacja wyd. Hachette FLE DELF Tout Public B2. Conforme au nouveau format d’épreuves >> zapewnia dobre przygotowanie się do egzaminu.

 

Co wyróżnia DELF Tout Public B2 wyd. Hachette FLE?

Publikacja została opracowana wyłącznie przez twórców wytycznych i oficjalnych arkuszy egzaminacyjnych we France Education International.

Książka zawiera ćwiczenia i zadania egzaminacyjne w pełni dostosowane do nowych wymagań na egzaminie językowym.

DELF Tout public B2
DELF Tout public B2 podręcznik

Mocne strony DELF Tout Public B2:

  • 200 ćwiczeń umożliwiających naukę w ramach 4 umiejętności językowych w mowie i piśmie
  • Liczne komentarze do zadań, porady i odwołania do obszernych aneksów (listy słów i wyrażeń; zwrotów)
  • Szczegółowy plan do przygotowania własnej wypowiedzi ustnej i pisemnej
  • Autoewaluacje do samodzielnej oceny nabytych umiejętności lub elementów do poprawy
  • Przykładowe, pełne arkusze egzaminacyjne: 3 arkusze w książce, dodatkowy arkusz online
  • Klucz odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń
  • Nagrania audio dostępne na stronie serii  delf.hachettefle.fr >> – w streamingu lub do pobrania na komputer
  • Nagrania wideo, również dostępne online, przedstawia przebieg egzaminu pisemnego oraz przykładowy egzamin ustny.

Książka jest już dostępna w sprzedaży wysyłkowej a także w księgarniach stacjonarnych Bookland.

ZAMÓW DELF B2 Z WYSYŁKĄ LUB ODBIOREM W KSIĘGARNI >>

Zapraszamy do zakupu i życzymy sukcesu na egzaminie!

Twój adres email nie zostanie opublikowany.