hachettefle

Explore kurs języka francuskiego dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej

Nowy podręcznik dla uczniów 8 klasy szkoły podstawowej - Explore 2

Explore seria dla kl. 7-8 SP

Explore to kurs języka francuskiego dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej, który odpowiada na potrzeby Nauczycieli i współczesnej młodzieży!

Seria Explore została tak zaprojektowana, aby ułatwić pracę nauczycielom i motywować uczniów do nauki języka i odkrywania kultury Francji i krajów frankofońskich poprzez lekcje oparte na autentycznych dokumentach źródłowych, pracy indywidualnej i zespołowej w klasie.

Rekomendacja MEN

Podręcznik realizuje podstawę programową II.2. Rzeczoznawcy MEN zatwierdzili Explore 1 do użytku w szkołach ponadpodstawowych. Każdy tom jest przewidziany na 60 godzin lekcyjnych, czyli 1 rok nauki.

Dotacja MEN

Zarówno podręcznik jak i zeszyt ćwiczeń są dostępne w ramach dotacji celowej MEN na zakup podręcznik i materiałów ćwiczeniowych do drugiego języka obcego. 

Explore - kurs języka francuskiego

Uczy języka w celu komunikacji!

Inspire Jeunes uczy języka, aby komunikować się w życiu codziennym. Odpowiednio dobrane tematy (szkoła, hobby i czas wolny, podróże, zakupy, zdrowie). Podejście progresywne w nauce języka, oparte jest na celach pragmatycznych przedstawionych na początku każdej lekcji.
Podręcznik jest łatwy w obsłudze dzięki dwustopniowej ścieżce w każdej lekcji: COMPRENDRE i AGIR. Proste polecenia zachęcają do samodzielnego wykonywania ćwiczeń i realizacji zespołowej zadań grupowych.

Przedstawia prawdziwe sytuacje komunikacyjne

Materiały tekstowe i graficzne zawarte w podręczniku są oparte na autentycznych dokumentach źródłowych. Zaczerpnięte z rzeczywistych i konkretnych sytuacji teksty zachęcają do nauki i tworzenia wypowiedzi o własnym życiu i planach na przyszłość.

Zachęca do interakcji i mediacji w klasie

Stała obecność zadań grupowych zachęca do interakcji w klasie. Polecenia zostały tak opracowane, aby zaangażować każdego ucznia, zachęcić do zabrania głosu i interakcji. Zadania do wykonania w grupach (En groupe, En petit groupe) często są kilkuetapowe, z wyraźnie zaznaczonymi rolami i pracami do przygotowania.

Zanurza w kulturze francuskiej

Kultura Francji i krajów francuskojęzycznych jest przedstawiona w sposób transwersalny we wszystkich lekcjach Inspire Jeunes. Szczególnie widoczna jest w autentycznych dokumentach źródłowych, które stanowią podstawę lekcji oraz w rubryce Culture(c) w podręczniku, a także na stronach Culture w zeszycie ćwiczeń.

Angażuje każdego ucznia

Słownictwo, zwroty i wyrażenia z danego działu są przedstawione w formie mapy myśli na stronie Lexique et Communication. Graficzne przedstawienie leksyki, bardzo czytelna czcionka, nagrania audio wszystkich elementów ułatwiają naukę jednocześnie odpowiadając na różne potrzeby edukacyjne uczniów.
Mnóstwo ćwiczeń z gramatyki, komunikacji, słownictwa i fonetyki pozwala na ciągły trening umiejętności językowych. Spiralne podejście sprzyja regularnym powtórkom i stopniowemu poszerzaniu wcześniej omawianych zagadnień leksykalnych i gramatycznych.
Różne typy zadań sprzyjają nauce indywidualnej jak i pracy zespołowej.

Zapewnia nowoczesne narzędzia pracy

Explore posiada obszerną obudowę multimedialną zarówno dla Ucznia jak i dla Nauczyciela:
- nagrania audio: ścieżki do materiałów lekcyjnych; listy słów, zwrotów i wyrażeń; ćwiczenia fonetyczne, nagrania do ewaluacji
- nagrania wideo: przykładowe wypowiedzi ustne w formie filmików; autentyczne filmy do lekcji kulturowych; filmy fonetyczne do nauki wymowy i intonacji.
- Parcours digital®️, czyli dodatkowe ćwiczenia interaktywne
- podręcznik interaktywny na platformie ehachettefle.com. Odzwierciedlenie cyfrowe książki można aktywować po zakupie podręcznika w wersji "pack numérique".

Dlaczego warto wprowadzić Explore w kl. 7 i 8 SP?

Zobacz broszurę i odkryj atuty i komponenty serii Explore do nauki języka francuskiego w ostatnich klasach szkoły podstawowej.

Komponenty Explore 2 dla ucznia

Explore 2 podręcznik wieloletni
Explore 2 podręcznik wieloletni
Explore 2 podręcznik wieloletni /pack numérique/
Explore 2 podręcznik wieloletni /pack numérique/
Explore 2 zeszyt ćwiczeń
Explore 2 zeszyt ćwiczeń
Strona serii

explore-pl.hachettefle.fr/

Obudowa metodyczno-dydaktyczna

Materiały dla Nauczyciela

- podręcznik interaktywny
- przewodnik metodyczny
- testy z nagraniami
- scenariusze zajęć z wideo
- dokumentacja szkolna.

Parcours digital Explore 1 (lexique)

Egzemplarz okazowy dla Nauczycieli

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z doradcami

Twój adres email nie zostanie opublikowany.