hachettefle

En Avant

en avant podręcznik dla kl. 7-8 SP

Seria wydawnicza

En Avant

Pierwszy wybór dla klas 7-8 SP. Podręcznik wieloletni z rekomendacją MEN

EN AVANT ! To nowoczesny kurs języka francuskiego przeznaczony dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Został stworzony z myślą o polskich nastolatkach rozpoczynających przygodę z językiem francuskim w znowelizowanej szkole podstawowej, został opracowany wg założeń nowej podstawy programowej dla języków obcych, spełnia wymogi ministerialne pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym. Przygotowuje do pełnego poziomu A1. W klasie 7 uczniowie osiągną poziom biegłości językowej  A1.1, w klasie 8 – A1.2.

MOCNE STRONY PODRĘCZNIKA EN AVANT!

 • przejrzysta budowa
 • bogaty materiał leksykalno-gramatyczny
 • kompendium leksykalne
 • systematyczna praca nad językiem
 • aktualne zagadnienia cywilizacyjne i interkulturowe
 • test kompetencji językowych
 • podejście zadaniowe

Realizacja podstawy programowej

 • uwzględnia wszystkie cele kształcenia i treści nauczania przedstawione w nowej podstawie programowej II.2 dla drugiego języka obcego nauczanego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)
 • przygotowuje do pełnego poziomu A1 po 2 latach nauki – klasa 7 – A1.1, klasa 8 – A1.2

Dostosowanie do potrzeb edukacyjnych uczniów

 • spełnia wymogi wieloletności
 •  dla ucznia początkującego – polecenia i komentarz gramatyczny w języku polskim
 •  nowoczesny podręcznik osadzony w tematyce atrakcyjnej dla współczesnego nastolatka (l’école, la famille, le sport, les loisirs, la musique)

Nacisk położony na komunikację

 • rzetelny, stopniowy rozwój wszystkich sprawności językowych
 • uprzywilejowanie komunikacji i reagowania językowego
 • różnorodność praktycznych ćwiczeń komunikacyjnych w kontekście
 • praca nad słownictwem w kontekście 
 • 25 tablic tematycznych z ćwiczeniami leksykalnymi i nagraniami audio

Motywujące filmy

 • autentyczne nagrania wideo, dostępne również online na stronie TV5 Monde >>
 • karty pracy dla ucznia
 • scenariusze zajęć z wideo wraz ze wskazówkami metodologicznymi
 • transkrypcja nagrań

Interkulturowość

 • liczne elementy interkulturowe w podręczniku
 • odwołania do życia codziennego ucznia i nawiązania do polskiej kultury
 • dodatkowe dossier „Civilisation” z tekstami przedstawiającymi Francję, jej historię i kulturę na płycie DVD-Rom

Diagnoza edukacyjna

 • 4 testy diagnozujące do każdego rozdziału sprawdzające nabyte umiejętności (wraz z nagraniami)
 • „Quick tests” – testy wielokrotnego wyboru
 • testy do dokonania samooceny (dossier „Compétences”)
 • dodatkowe zestawy powtórzeniowe „Je révise” dla ucznia
 • elementy porfolio językowego
 • testy egzaminacyjne typu DELF w zeszycie ćwiczeń (materiał ćwiczeniowy)

Angażujące projekty

 • różnorodne formy pracy w celu realizacji zadań i projektów
 • ćwiczenia interdyscyplinarne w formie kart pracy w obudowie dydaktycznej na płycie DVD-Rom

Dokumentacja szkolna

 • „Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego”
 • opinia do programu nauczania
 • rozkład materiału

Obudowa metodyczna

 • przewodnik metodyczny
 • testy diagnozujące wraz z nagraniami
 • zestawy powtórzeniowe « Je révise »
 • ludyczne gry edukacyjne « On révise ensemble »
 • dossier « Civilisation »

Dostępne poziomy

Opis

En Avant 1 – kurs do nauki języka francuskiego dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej

En Avant 1 to nowoczesny kurs dla uczniów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw w klasie VII szkoły podstawowej, który daje solidne podstawy do zdobycia kompetencji językowych w zakresie A1.1. Jest zgodny z podstawą programową dla II etapu edukacyjnego II.2. Przejrzysta budowa kursu sprzyja uczeniu się. Pierwszy poziom serii został podzielony na 5 rozdziałów. Dodatkowo zaproponowano rozdział startowy, który jest wprowadzeniem do nauki języka. Każdy z rozdziałów składa się z praktycznych sekcji: DIALOGUE, LEXIQUE ET COMMUNICATION, GRAMMAIRE ET VERBES, CULTURE ET COMPÉTENCES. En Avant 1 wyróżnia się ciekawą tematyką, bogatymi treściami językowymi, które zachęcają do aktywnej nauki języka. Kontekst kulturowy pozwala na poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

En Avant 1

Nagrania audio i wideo [WWW]

En Avant 1

Nagrania do podr. i z. ćw. [MP3/ZIP]

En Avant 1

Słowniczek francusko-polski [PDF]

Dla nauczyciela

En Avant 1

Spis treści [PDF]

En Avant 1

Podręcznik i zeszyt ćw. - rozdział 3 [PDF]

En Avant 1

Zeszyt ćw. nowa edycja - rozdział 2 [PDF]

En Avant 1

Przykładowe karty pracy z wideo [PDF]

En Avant 1&2

Kompendium leksykalne - fragment [PDF]

En avant 1&2

Karty pracy z wideo [PDF]

En Avant 1&2

Kompendium leksyklane z ćwiczeniami [PDF]

En avant 1&2

Mapa Francji [PDF]

En Avant 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

En Avant 1

Interdyscyplinarne karty pracy - rozdział 3 [PDF]

En Avant 1

JE REVISE - rozdział 3 [PDF]

En Avant 1

ON REVISE ENSEMBLE - rozdział 3 [PDF]

En avant 1&2

Nagrania do kompendium leksykalnego [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

En Avant 1

Program nauczania [PDF]

En Avant 1

Opinia do programu [PDF]

En Avant 1

Rozkład materiału [PDF]

En Avant 1

Kryteria oceniania [WORD]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

En Avant 2 – kurs do nauki języka francuskiego dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

En Avant 2 to nowoczesny kurs dla uczniów kontynuujących naukę języka francuskiego w klasie VIII szkoły podstawowej. Daje solidne podstawy do zdobycia kompetencji językowych w zakresie A1.2.  Jest zgodny z podstawą programową dla II etapu edukacyjnego II.2. Przejrzysta budowa kursu sprzyja uczeniu się. Drugi poziom serii został podzielony na 5 rozdziałów. Dodatkowo zaproponowany rozdział zerowy, pozwala na przypomnienie wiadomości z klasy VII w formie quizu. Każdy z rozdziałów składa się z praktycznych sekcji: DIALOGUE, LEXIQUE ET COMMUNICATION, GRAMMAIRE ET VERBES, CULTURE ET COMPÉTENCES. En Avant 2 wyróżnia się ciekawą tematyką, bogatymi treściami językowymi, które zachęcają do aktywnej nauki języka. Kontekst kulturowy pozwala na poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

En Avant 2

Słowniczek francusko-polski [PDF]

En Avant 2

Nagrania mp3 do podręcznika [ZIP]

En Avant 2

Nagrania mp3 do zeszytu ćw. [ZIP]

Dla nauczyciela

En Avant 2

Spis treści [PDF]

En Avant 2

Podręcznik i zeszyt ćw. - rozdział 2 [PDF]

En Avant 2

Zeszyt ćw. nowa edycja - rozdział 2 [PDF]

En Avant 2

Zeszyt ćw. - rozdział 2 [PDF]

En Avant 2

Przykładowe karty pracy z wideo [PDF]

En Avant 2

Kompendium leksykalne - fragment [PDF]

En Avant 1&2

Karty pracy z wideo [PDF]

En Avant 1&2

Kompendium leksykalne z ćwiczeniami [PDF]

En Avant 2

Przewodnik metodyczny [PDF]

En Avant 2

Mapa Francji [PDF]

Mapa Francji_9788364667640.pdf

4.54 MB 14 Downloads

En Avant 1&2

Nagrania do kompendium leksykalnego [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

En Avant 2

Program nauczania [PDF]

En Avant 2

Opinia do programu [PDF]

En Avant 2

Rozkład materiału [Word]

En Avant 2

Kryteria oceniania [Word]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602