hachettefle

En Avant

en avant podręcznik dla kl. 7-8 SP

Seria wydawnicza

En Avant

Pierwszy wybór dla klas 7-8 SP. Podręcznik wieloletni z rekomendacją MEN

EN AVANT ! To nowoczesny kurs języka francuskiego przeznaczony dla uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej. Został stworzony z myślą o polskich nastolatkach rozpoczynających przygodę z językiem francuskim w znowelizowanej szkole podstawowej, został opracowany wg założeń nowej podstawy programowej dla języków obcych, spełnia wymogi ministerialne pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym i językowym. Przygotowuje do pełnego poziomu A1. W klasie 7 uczniowie osiągną poziom biegłości językowej  A1.1, w klasie 8 – A1.2.

MOCNE STRONY PODRĘCZNIKA EN AVANT!

  • przejrzysta budowa
  • bogaty materiał leksykalno-gramatyczny
  • kompendium leksykalne
  • systematyczna praca nad językiem
  • aktualne zagadnienia cywilizacyjne i interkulturowe
  • test kompetencji językowych
  • podejście zadaniowe

Realizacja podstawy programowej

  • uwzględnia wszystkie cele kształcenia i treści nauczania przedstawione w nowej podstawie programowej II.2 dla drugiego języka obcego nauczanego w wymiarze 2 godzin tygodniowo w szkole podstawowej (II etap edukacyjny)
  • przygotowuje do pełnego poziomu A1 po 2 latach nauki – klasa 7 – A1.1, klasa 8 – A1.2

Dostosowanie do potrzeb edukacyjnych uczniów

  • spełnia wymogi wieloletności
  •  dla ucznia początkującego – polecenia i komentarz gramatyczny w języku polskim
  •  nowoczesny podręcznik osadzony w tematyce atrakcyjnej dla współczesnego nastolatka (l’école, la famille, le sport, les loisirs, la musique)

Nacisk położony na komunikację

  • rzetelny, stopniowy rozwój wszystkich sprawności językowych
  • uprzywilejowanie komunikacji i reagowania językowego
  • różnorodność praktycznych ćwiczeń komunikacyjnych w kontekście
  • praca nad słownictwem w kontekście 
  • 25 tablic tematycznych z ćwiczeniami leksykalnymi i nagraniami audio

Motywujące filmy

  • autentyczne nagrania wideo, dostępne również online na stronie TV5 Monde >>
  • karty pracy dla ucznia
  • scenariusze zajęć z wideo wraz ze wskazówkami metodologicznymi
  • transkrypcja nagrań

Interkulturowość

  • liczne elementy interkulturowe w podręczniku
  • odwołania do życia codziennego ucznia i nawiązania do polskiej kultury
  • dodatkowe dossier „Civilisation” z tekstami przedstawiającymi Francję, jej historię i kulturę na płycie DVD-Rom

Diagnoza edukacyjna

  • 4 testy diagnozujące do każdego rozdziału sprawdzające nabyte umiejętności (wraz z nagraniami)
  • „Quick tests” – testy wielokrotnego wyboru
  • testy do dokonania samooceny (dossier „Compétences”)
  • dodatkowe zestawy powtórzeniowe „Je révise” dla ucznia
  • elementy porfolio językowego
  • testy egzaminacyjne typu DELF w zeszycie ćwiczeń (materiał ćwiczeniowy)

Angażujące projekty

  • różnorodne formy pracy w celu realizacji zadań i projektów
  • ćwiczenia interdyscyplinarne w formie kart pracy w obudowie dydaktycznej na płycie DVD-Rom

Dokumentacja szkolna

  • „Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego nowożytnego zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego”
  • opinia do programu nauczania
  • rozkład materiału

Obudowa metodyczna

  • przewodnik metodyczny
  • testy diagnozujące wraz z nagraniami
  • zestawy powtórzeniowe « Je révise »
  • ludyczne gry edukacyjne « On révise ensemble »
  • dossier « Civilisation »

Dostępne poziomy

Opis

En Avant 1 – kurs do nauki języka francuskiego dla uczniów VII klasy szkoły podstawowej

En Avant 1 to nowoczesny kurs dla uczniów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw w klasie VII szkoły podstawowej, który daje solidne podstawy do zdobycia kompetencji językowych w zakresie A1.1. Jest zgodny z podstawą programową dla II etapu edukacyjnego II.2. Przejrzysta budowa kursu sprzyja uczeniu się. Pierwszy poziom serii został podzielony na 5 rozdziałów. Dodatkowo zaproponowano rozdział startowy, który jest wprowadzeniem do nauki języka. Każdy z rozdziałów składa się z praktycznych sekcji: DIALOGUE, LEXIQUE ET COMMUNICATION, GRAMMAIRE ET VERBES, CULTURE ET COMPÉTENCES. En Avant 1 wyróżnia się ciekawą tematyką, bogatymi treściami językowymi, które zachęcają do aktywnej nauki języka. Kontekst kulturowy pozwala na poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

En Avant 1

Słowniczek francusko-polski [PDF]

Dla nauczyciela

En Avant 1

Spis treści [PDF]

En Avant 1

Nagrania do podr. i z. ćw. [MP3/ZIP]

En Avant 1

Zeszyt ćw. nowa edycja - rozdział 2 [PDF]

En Avant 1

Przykładowe karty pracy z wideo [PDF]

En Avant 1&2

Kompendium leksykalne - fragment [PDF]

En Avant 1

Podręcznik i zeszyt ćw. - rozdział 3 [PDF]

En avant 1&2

Karty pracy z wideo [PDF]

En Avant 1&2

Kompendium leksyklane z ćwiczeniami [PDF]

En avant 1&2

Mapa Francji [PDF]

En Avant 1

Przewodnik metodyczny [PDF]

En Avant 1

Interdyscyplinarne karty pracy - rozdział 3 [PDF]

En Avant 1

JE REVISE - rozdział 3 [PDF]

En Avant 1

ON REVISE ENSEMBLE - rozdział 3 [PDF]

En avant 1&2

Nagrania do kompendium leksykalnego [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

En Avant 1

Rozkład materiału [PDF]

En Avant 1

Opinia do programu [PDF]

En Avant 1

Program nauczania [PDF]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602

Opis

En Avant 2 – kurs do nauki języka francuskiego dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

En Avant 2 to nowoczesny kurs dla uczniów kontynuujących naukę języka francuskiego w klasie VIII szkoły podstawowej. Daje solidne podstawy do zdobycia kompetencji językowych w zakresie A1.2.  Jest zgodny z podstawą programową dla II etapu edukacyjnego II.2. Przejrzysta budowa kursu sprzyja uczeniu się. Drugi poziom serii został podzielony na 5 rozdziałów. Dodatkowo zaproponowany rozdział zerowy, pozwala na przypomnienie wiadomości z klasy VII w formie quizu. Każdy z rozdziałów składa się z praktycznych sekcji: DIALOGUE, LEXIQUE ET COMMUNICATION, GRAMMAIRE ET VERBES, CULTURE ET COMPÉTENCES. En Avant 2 wyróżnia się ciekawą tematyką, bogatymi treściami językowymi, które zachęcają do aktywnej nauki języka. Kontekst kulturowy pozwala na poznanie kultury francuskiej i frankofońskiej.

Materiały do pobrania

Dla ucznia

En Avant 2

Słowniczek francusko-polski [PDF]

En Avant 2

Nagrania mp3 do podręcznika [ZIP]

En Avant 2

Nagrania mp3 do zeszytu ćw. [ZIP]

Dla nauczyciela

En Avant 2

Spis treści [PDF]

En Avant 2

Podręcznik i zeszyt ćw. - rozdział 2 [PDF]

En Avant 2

Zeszyt ćw. nowa edycja - rozdział 2 [PDF]

En Avant 2

Zeszyt ćw. - rozdział 2 [PDF]

En Avant 2

Przykładowe karty pracy z wideo [PDF]

En Avant 2

Kompendium leksykalne - fragment [PDF]

En avant 1&2

Karty pracy z wideo [PDF]

En avant 1&2

Kompendium leksykalne z ćwiczeniami [PDF]

En Avant 2

Przewodnik metodyczny [PDF]

En Avant 2

Mapa Francji [PDF]

En avant 1&2

Nagrania do kompendium leksykalnego [MP3/ZIP]

Dokumentacja szkolna

En Avant 2

Rozkład materiału [Word]

En Avant 2

Opinia do programu [PDF]

En Avant 2

Program nauczania [PDF]

Komponenty

En Avant 1 podręcznik wieloletni dotacja MEN

9788364667589

En Avant 1 zeszyt ćwiczeń dotacja MEN ed. 2020

9788364667749

En Avant 1 zestaw metodyczny dla Nauczyciela (DVD-Rom)

9788364667602