hachettefle

Język francuski w liceum i technikum

W katalogu wydawniczym Hachette FLE na rok szkolny 2022/2023 proponujemy dwa kursy do nauki języka francuskiego w szkołach ponadpodstawowych. Podręczniki do francuskiego w liceum i technikum to: En Action i Texto.

EN ACTION DLA LICEUM I TECHNIKUM

Kurs En Action został opracowany dla uczniów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Z En Action mogą korzystać uczniowie, którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego lub ją kontynuują po dwóch latach nauki w szkole podstawowej. Seria umożliwia realizację nowej podstawy programowej w dwóch wariantach: III.2.0 lub III.2.

Ze względu na zaproponowane materiały dydaktyczne, różnorodne formy pracy i bogaty wybór dodatkowych ćwiczeń En Action można dostosować do wymiaru godzin i tempa nauki grupy. Podręczniki En Action zrealizują program zarówno w grupach początkujących w wymiarze dwóch godzin tygodniowo jak i w klasach o rozszerzonym profilu nauczania języka francuskiego.

En Action – najczęściej wybierana i polecana przez Nauczycieli seria podręczników do nauki języka francuskiego w szkołach średnich.

Poznaj podręczniki En Action >>

TEXTO W SZKOLE ŚREDNIEJ

Texto to kurs dla uczniów szkół średnich, którzy rozpoczynają naukę języka francuskiego jako drugiego języka obcego. Na pewno podręcznik sprawdzi się w klasach w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Już pierwsze dwa tomy Texto doprowadzają do poziomu A2 wg ESOKJ i realizują program języka francuskiego jako drugiego wg NPP.

Seria Texto zapewnia harmonijny rozwój wszystkich kompetencji językowych i kompetencji kluczowych. Szeroka gama różnorodnych i multimedialnych komponentów dydaktycznych – dla ucznia i nauczyciela. Zdecydowanie ułatwia to dostosowanie podręczników do potrzeb, zainteresowań i tempa nauki.

Poznaj podręczniki Texto >>

PODRĘCZNIKI Z REKOMENDACJĄ MEN

Trzy tomy En Action oraz dwa tomy Texto uzyskały pozytywne opinie rzeczoznawców MEN – zarówno merytoryczno-dydaktyczne jak i językowe. Dzięki temu podręczniki wieloletnie zostały dopuszczone do użytku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych.

Zobacz rekomendacje MEN >>

DOKUMENTACJA SZKOLNA

W przypadku obu kursów przygotowaliśmy kompletną obudowę metodyczną oraz dokumentację szkolna. Materiały dla Nauczyciela udostępniliśmy na płycie DVD-Rom “Ressources pédagogiques complémentaires pour la classe”. Płyta zawiera również indywidualny kod dostępu do podręcznika interaktywnego, który bez wątpienia uatrakcyjni lekcje francuskiego. E-podręcznik należy aktywować na platformie ehachettefle.com >>.

Rozkłady materiału do podręczników En Action i Texto opublikowaliśmy w dziennikach elektronicznych Librus, Mobi oraz Vulcan.

W sprawie zamówienia bezpłatnych egzemplarzy okazowych dla Nauczycieli, zapraszamy do kontaktu z doradcami.

KONTAKT >>

Twój adres email nie zostanie opublikowany.