hachettefle

Explore 1 dopuszczony do użytku szkolnego

Nowy podręcznik do nauki języka francuskiego uzyskał pozytywne opinie merytoryczno-dydaktyczne i językowe rzeczoznawców MEiN. Podręcznik Explore 1 został dopuszczony do użytku szkolnego na II etapie edukacyjnym do nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego w klasach 7-8 szkoły podstawowej.

Wpisany do wykazu podręczników wieloletnich może być używany w szkołach publicznych już od września 2023 r.

Explore 1 podręcznik
Explore 1 podręcznikNumer dopuszczenia: 1170/1/2023


Podstawa programowa: 2017/2018

Wariant podstawy: II.2

Typ szkoły: Szkoła podstawowa (kl. 4-8)

Przedmiot: Język francuski

Poziom ESOKJ: A1

Dokumentacja szkolna w Strefie Nauczyciela

Program nauczania

"Program nauczania języka francuskiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej" dr Beaty Gałan
(c) Hachette FLE 2023

Rozkład materiału

Rozkład materiału do podręcznika Explore 1 (wyd. Hachette FLE) dla 60 jednostek lekcyjnych

Kryteria oceniania

Język francuski - wymagania edukacyjne dla 7 klasy szkoły podstawowej

Zobacz fragment podręcznika Explore 1 i zeszytu ćwiczeń

Twój adres email nie zostanie opublikowany.