hachettefle

Explore 1 podręcznik dla kl. 7 SP

Z radością prezentujemy Państwu nową serię do nauki języka francuskiego – EXPLORE!

Kurs jest adresowany dla uczniów kl. 7-8 szkoły podstawowej, którzy dopiero rozpoczynają naukę języka francuskiego jako drugiego języka obcego.

Dlaczego Explore 1 będzie najlepszym wyborem dla klasy 7 SP?

Oto 10 powodów!

1. Explore zaciekawi, zmotywuje, nauczy!

Zawarte w podręczniku Explore tematy zaciekawią młodzież szkolną. Teksty i nagrania odwołują się sytuacji komunikacyjnych w życiu codziennym nastoletniego ucznia. Różnorodne materiały źródłowe wzbudzą zainteresowanie językiem i kulturą francuską i frankofońską. Przejrzysta, uporządkowana struktura podręcznika; czytelny układ sekcji i kod kolorów ułatwiają naukę. Liczne ćwiczenia zmotywują do pracy indywidualnej, nauczą pracy w parach i w grupie.

2. Angażujące lekcje z nowoczesnym podręcznikiem

Explore gwarantuje łagodną progresję językową i harmonijny rozwój kompetencji w mowie i piśmie. Bogaty materiał leksykalno-gramatyczny i systematyczna praca nad językiem to główne atuty serii. Mapy myśli, ilustrowane słowniczki i nagrania ułatwiają zapamiętywanie leksyki. Modele odpowiedzi przygotowują do budowania wypowiedzi w języku francuskim. Mini-projekty grupowe nie tylko konsolidują zdobytą wiedzę, ale również rozwijają umiejętności pracy zespołowej.

3. Nauka uczenia się języka francuskiego

Bardzo istotnym elementem są strony Stratégie w zeszycie ćwiczeń, które wprowadzają strategie uczenia się języka obcego. Nauka strategii uczenia się wzmacnia samodzielność i odpowiedzialność ucznia w procesie nauki języka francuskiego.

4. Polska adaptacja dla ucznia początkującego

Podręcznik Explore 1 jak i zeszyt ćwiczeń zostały przygotowane w polskiej edycji. Polecenia w języku polskim pomagają w zrozumieniu zadań. Wszystkie zagadnienia gramatyczne i fonetyczne posiadają komentarz w języku polskim, dzięki któremu uczeń w domu będzie mógł utrwalać materiał wprowadzony na lekcji. Alfabetyczny słowniczek francusko-polski w podręczniku wzmocni autonomię ucznia w procesie ucznia się języka.

5. Podręcznik interaktywny oraz Parcours digital

Seria Explore zapewnia nowoczesne narzędzia dla ucznia i nauczyciela. Podręcznik posiada odzwierciedlenie cyfrowe na platformie ehachettefle.com. Podręczniki interaktywne są wzbogacone o ćwiczenia interaktywne Parcours digital. Wprowadzenie e-podręcznika na lekcji wniesie aspekt ludyczny, zachęci do pracy zespołowej. Dostęp do książki poprzez platformę umożliwi naukę zdalną i hybrydową.

6. Nagrania dźwiękowe online

Z Explore uczeń rozwinie kompetencje słuchania i mówienia w języku francuskim. Liczne nagrania audio pozwalają na kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Nagrania audio uczeń może bezpłatnie pobrać ze strony serii www.hachettefle.pl/podrecznik-explore lub odsłuchać na telefonie poprzez stronę kursu.

7. Nagrania wideo nauczą komunikacji i gramatyki

Dodatkowe nagrania wideo zachęcą ucznia do samodzielnej nauki. Filmiki z francuskimi uczniami dostarczają gotowe modele wypowiedzi. Dynamiczne wideo zmotywuje do powtórki treści leksykalnych wprowadzanych na lekcji. Nagrania przekazują także aspekt kulturowy. Nagrania do sekcji Grammaire et verbes umożliwią utrwalenie zagadnień gramatycznych omawianych na stronach podręcznika.

8. Podręcznik spełnia wszystkie wymagania MEiN

Explore 1 został opracowany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 14 lutego 2017 r. Materiał zawarty w podręczniku realizuje podstawę programową II.2. Dwa tomy Explore doprowadzą ucznia do poziomu A1 wg ESOKJ. Ponadto podręcznik spełnia wymóg wieloletniości. Nie ma w nim pól do uzupełniania, nie zawiera odwołań do innych materiałów dydaktycznych poza nagraniami audio. Ponadto we wrześniu 2023 r. szkoła będzie mogła zakupić nowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji celowej MEiN. Książki Explore 1 będą w sprzedaży u wiodących dystrybutorów podręczników szkolnych.

9. Doświadczony zespół autorów

Seria EXPLORE została opracowana przez doświadczonych specjalistów w dziedzinie dydaktyki we współpracy z polskimi nauczycielami praktykami. Kurs opracowały panie Fabienne Gallon i Céline Himber - cenione autorki podręczników dla młodzieży szkolnej. Ewaluacje formatywne przygotowała p. Adeline Gaudel. Polską adaptację podręcznika i zeszytu opracowała p. Gabriela Hałat. Już w marcu br. pani Fabienne Gallon przeprowadzi stacjonarne warsztaty metodyczne w 5 miastach Polski. Szczegółowy program spotkań już wkrótce!

10. Kompletna obudowa metodyczna i dokumentacja szkolna

W Strefie Nauczyciel zostanie udostępniona kompletna obudowa metodyczna i dokumentacja szkolna: - przewodnik metodyczny - testy z nagraniami audio - program nauczania - rozkład materiału - kryteria oceniania. Rozkłady materiału zostaną opublikowane także w dziennikach elektronicznych Librus, Vulcan, mobiDziennik.

Explore podręcznik dla kl. 7-8 SP

Egzemplarze okazowe dla Nauczycieli

Wprowadź Explore 1 w klasie 7 już od września 2023!

Lekcje języka francuskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej z serią EXPLORE będą niezwykłą przygodą dla młodzieży, prawdziwą przyjemnością pracy dla nauczyciela.

Twój adres email nie zostanie opublikowany.